صحراداران (کشاورزان) ما را بشناسید گنجینه‌های پسته ایران مشاهده همه کشاورزها
حاج عباس کریمی صحرادار حاج عباس کریمی رفسنجان قصه کشاورز
حاج علی تقی حسینی صحرادار حاج علی تقی حسینی رفسنجان روستای اکبر آباد برخوردار قصه کشاورز
زهرا اکبری لطف آبادی صحرادار زهرا اکبری لطف آبادی رفسنجان روستای اکبر آباد برخوردار قصه کشاورز
محمد اکبری صحرادار محمد اکبری شهرستان رفسنجان - صحرای همت آباد قصه کشاورز
پشتیبانی 03434224114 09138474138
آدرس کرمان، رفسنجان میدان شهیدان امینی، بلوار شهید عابدینی