...
زهرا اکبری لطف آبادی کشاورز 38 ساله صحرادارن که در منطقه رفسنجان روستای اکبر آباد برخوردار مشغول به فعالیت هستن و در تاریخ 1400/08/27 به جمع ما پیوستن
زهرای اکبری اهل روستای اکبرآباد برخوردار از توابع شهرستان رفسنجان است و درصحرای جلال آباد نوق نیم هکتار پسته احمدآقایی را زیر کشت پسته برده و هر ساله بین 300تا 1400کیلوگرم پسته از صحرای خود برداشت میکنه
صحبت‌های زهرا اکبری لطف آبادی

دغدغه‌ها و نگرانی‌های زهرا اکبری لطف آبادی

به گفته زهرا اکبری به علت منطقه خوب آب وهوای مناسب وجوانی صحرای خود از نگرانی و دغدغه خاصی زنج نمیبرد تنها دغدغه زهرا اکبری به فروش محصول مربوط است و به گفته او زمان فروش محصول بعد از برداشت محصول که در مهر ماه انجام میپذیرد قیمت محصول با افت شدیدی روبه رو میشود دلیل این اتفاق را از او جویا شدیم زهرا اکبری هم مثل تمام کشاورزای رفسنجون دلیل این افت قیمت را حضور دلالان زیاد در بازار پسته رفسنجون دونست

محصولات زهرا اکبری لطف آبادی در صحراداران

پسته دستچین بسته‌بندی شده:

پسته جهت خرید بصورت کیلویی:

...

زهرای اکبری لطف آبادی 38ساله اهل روستای اکبرآباد برخوردار از توابع شهرستان رفسنجان است و از 18سال پیش در عمر کشاورزی مشغول بکار است و در صحرای جلال آباد نوق نیم هکتار صحرای پسته رو زیر کشت پسته احمد آقایی برده است و به گفته زهرا اکبری این منطقه از رفسنجون بهشت پسته احمد آقاییست چون از آب وهوایی مطلوب خاکی مناسب برخورداره وچون در احاطه ریگ زارهای رفسنجون قرار گرفته درختان پسته از آفات کمتری برخورداره واین دلیل مرغوبیت پسته این منطقه شده و کشاورزان زیادی برای خرید صحرای پسته به این منطقه هجوم آوردن واین امر باعث گرانی بیش از حد صحراهای این منطقه شده است تا جایی که هر حبه آب بالای دو میلیارد تومن قیمت بخوره و هیچ فروشنده ای نباشه زهرای اکبری یک دلیل دیگه هم برای مرغوبیت پسته های این منطقه گفت واون هم این بود که این صحراها جوان هستند و درختان زیر بیست سال سن دارند به همین علت خاک این منطقه از فرسایش کمتری بر خورداره و مواد مغذی بیشتری به درخت پسته میرسونه واحتیاج به کودهای شیمیایی وغیره نداره ویه جوری محصول این صحراهارو میتوان جز محصولات ارگانیک نام برد