جعبه هدیه

پسته تنها داشته ما صحرایی ها یا همون طلای سبز میتواند یک هدیه لوکس و آبرومند باشد.این جعبه خاص را می توانید به دوستان و عزیزانتان و یا حتی به خودتان هدیه بدهید!

بسته های اقتصادی

پسته ای که از صحرادار خریداری میشود میوه درختی محصوب میشود و دارای پسته دهن بست، پسته ریز و پسته دهن چفت میباشد.بسته های اقتصادی در آن دسته از محصولات قرار میگیرد که پسته معمولی است.

بسته های لوکس

بسته های لوکس صحراداران شامل بسته بندی های: چوبی ،ظروف مسی کرمان میباشید 

به زودی…