نمایش یک نتیجه

تنوع پسته در کشور ما بسیار زیاد است. می‌توان گفت ده‌ها نوع پسته توسط کشاورزان خوش‌ذوق ایرانی پرورش می‌یابد؛ اما در میانِ این همه رقم پسته، چهار نوع پسته بیش از انواع دیگر شناخته شده و در بازار موجود است،پسته اکبری ،پسته فندوقی،پسته کله قوچی،پسته احمدآقایی